Erste Banka Srbija

Erste Bank a.d. Novi Sad je najstarija finansijska institucija u zemlji, osnovana 1864. godine kao prva štedionica (Novosadska štedionica). Tokom 2005. godine Novosadska banka je postala članica Erste grupe, koja je osnovana 1819. godine kao prva štedionica u Austriji. Mrežu Erste banke u Srbiji danas čine 83 poslovnice za rad sa stanovništvom, kao i četiri komercijalna centra, u okviru kojih oko 1.000 zaposlenih opslužuje približno 406.000 klijenata.

Comments are disabled.