Redni broj Naziv događaja Mesto održavanja Datum održavanja
1. Stručna konferencija
„Izvori finansiranja“
Sala rektorata u UNS 06. marta 2019.
2. Novosadski noćni bazar Riblja pijaca 15. marta 2019.
3. Novosadski noćni bazar Štrand 19-20. aprila 2019.
4. Stručna konferencija
„Važnost marketinga za razvoj poslovne ideje“
Novosadski sajam 08. maja 2019.
5. Novosadski noćni bazar Riblja pijaca 31. maja 2019.
6. Mini novosadski noćni bazar KATOLIČKA PORTA
u okviru YOUTH
FAIRa
02.03.04. jula 2019.
7. Novosadski noćni bazar Riblja pijaca 05. jula 2019. drugi dan EXITA
8. Novosadski noćni bazar Riblja pijaca 04. oktobra 2019.
9. Stručna konferencija
„Inovacije u preduzetništvu“
Novosadski sajam 25. oktobra 2019.
10. Business Forum Novi Sad 12. decembra 2019.
11. Novosadski noćni bazar Novosadski sajam 20. decembra 2019.