ŠTA JE iDEA lab?


✅ iDEA lab predstavlja kreativni prostor opremljen svim neophodnim resursima (hardverom i softverom) i nudi studentima i mladim istraživačima programe obuke za preduzetništvo, mogućnost umrežavanja i povezivanja sa kolegama komplementarnih znanja i interesovanja, mentorsko vođenje od strane iskusnih preduzetnika i predstavljanje ideja potencijalnim investitorima.

✅ Ova laboratorija za ideje je otvorena za sve studente Univerziteta u Novom Sadu i zamišljena je kao pre-inkubator u kome se generišu, pod mentorstvom razvijaju i pripremaju za komercijalizaciju ideje studenata, diplomaca i mladih istraživača. Studenti imaju mogućnost da svoj kreativni potencijal iskažu pokretanjem potpuno novog biznisa (start-up) ili da u saradnji sa kompanijama zainteresovanim za nove ideje rade na inoviranju postojećih proizvoda i usluga (otvorene inovacije).

✅ Laboratorija pruža mogućnost promocije svih podsticajnih programa (EU, Republike Srbije, AP Vojvodine, Grada Novog Sad i drugih) za pokretanje sopstvernog poslovanja i samozapošljavanje. Ovaj model je razvijen na osnovu analize dobre prakse sličnih inicijativa na evropskim univerzitetima i analize lokalnih potreba (studentske populacije i postojećih kompanija).

✅ Misija iDEA lab-a je da sistematski podstiče i usmerava kreativnost i inovativnost studenata i jača njihove preduzetničke veštine unapređujući sposobnost studenata da se zapošljavaju u postojećim i da pokreću sopstvene kompanije, stvarajući sadržajnije veze između Univerziteta i okruženja i podstičući sveukupnu preduzetničku klimu na Univerzitetu i u gradu.

Više o ovoj sjajnoj laboratoriji možete saznati na www.idealab.rs.

Comments are disabled.